Politica de confidențialitate

Acest website colectează unele date personale de la vizitatori. Datele personale sunt colectate pentru următoarele scopuri și prin următoarele mijloace:

- Google Analytics: cookie-uri de la o terță parte instalate pe calculatorul sau dispozitivele vizitatorilor;
- contactarea vizitatorilor prin newslettere trimise prin MailChimp: colectăm date despre numele companiei (câmp opțional), adresa de e-mail, numele și prenumele (câmp opțional). Trimitem newslettere abonaților numai cu scopul de a informa, nu folosim datele personale în scop de marketing.

Datele personale pot fi oferite benevol de către vizitator sau colectate automat, folosind acest website. Global Compact Network Romania procesează datele despre vizitatori în mod corect și va lua toate măsurile necesare pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea datelor, modificarea sau distrugerea neautorizată a lor.

Vizitatorii beneficiază de dreptul de informare, de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale. Orice persoană are dreptul de a obţine de la noi, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de noi.

Global Compact Network Romania își rezervă dreptul de a face schimbări la această politică de confidențialitate fără a-și anunța vizitatorii. Dacă un vizitator are o obiecție privitoare la această politică, el trebuie imediat să nu mai folosească acest website și ne poate solicita să-i ștergem datele personale colectate.

Ultima actualizare: 1 decembrie 2015.