Parteneri strategici

Ambasada Regatului Olandei în București

olanda

Ambasada Regatului Olandei promovează interesele Olandei în România și Moldova. În acest sens, ambasada menține contactul cu guvernul, parlamentul, industria și societatea și promovează în mod activ dezvoltarea climatului de afaceri și lupta împotriva corupției. CSR este o temă importantă pentru Ambasadă. Tema este relevantă nu numai pentru politicile olandeze, ci și pentru afacerile olandeze care operează în România și pentru climatul de business local în general.

Mai multe detalii…


Ambasada Republicii Federale Germania la București

Germany BukarestÎn calitate de reprezentant oficial al Guvernului Federal al Germaniei în România, Ambasada Germaniei la București promovează relațiile politice, precum și  cooperarea economică, științifică și culturală. Responsabilitatea socială corporativă reprezintă un element fundamental al economiei de piață sociale din Germania și Guvernul Federal susține constant dezvoltarea durabilă. În acest context, Ambasada Germaniei s-a bucurat să ofere sprijinul său lansării inițiativei Global Compact Network Romania, în speranța că va ancora mai solid acest subiect în conștiința publicului român, în economie și antreprenoriat.

Mai multe detalii…


Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu”

Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu”

Institutul este organizaţie ştiinţifică de drept public, de interes naţional, cu vocaţie de cercetare fundamentală, finanţată din bugetul public, care dezvoltă şi cercetări aplicative finanţate din surse publice sau private interne şi externe. Institutul face parte din structurile de cercetare fundamentală ale Academiei Române şi este continuatorul tradiţiei cercetărilor economice şi sociale din România, care are rădăcini de aproape un secol. Obiectivele actuale ale INCE decurg din misiunea pe care şi-a asumat-o în debutul celui de-al X-lea deceniu al secolului XX.

Mai multe detalii…


Asociația MaiMultVerde

MaiMultVerdeAsociație de protecție a mediului având ca obiectiv strategic crearea unei comunități active de voluntari care să producă schimbări durabile în mediul din România. Printre obiective: dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii reale mediului, promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediu la nivelul publicului larg, crearea de oportunităţi pentru cetăţeni, companii şi autorităţi, care să le permită să lucreze împreună în vederea rezolvării problemelor de mediu, promovarea unor politici publice favorabile mediului.

Mai multe detalii…


The CSR Agency

The CSR AgencyThe CSR Agency este o agenție de consultanță în management specializată în responsabilitate socială corporativă și sustenabilitate. Facem training cu organizațiile și le oferim consultanță în aceste domenii, ajutându-i să le înțeleagă și să le înglobeze în operațiunile lor. Serviciile noastre de training și mentorat merg de la prezentări scurte de introducere și workshop-uri până la sesiuni facilitate de visioning, mentorat strategic și planning de acțiuni integrate.

Mai multe detalii…