Romanian Association for International Road Transports

Romanian Association for International Road Transports
ARTRI is the National Guaranteeing Association for the TIR Convention in Romania since 1965. From the same year, ARTRI has been an active member of the International Road Transport Union (IRU), Geneva. As a legal entity of private law, non-profit, established as a professional organization of community interest, non-governmental and independent, ARTRI supports the road carriers in the organization and the performance of specific activities, in accordance with the law, and any other activities related to the transportation area, which by their specialty are meant to sustain logistically, administratively, financially or in any way, the international road transport operations.

Florinel-Andrei-Secretar-General-ARTRI-300x200
"The international Road Transport connects countries, peoples and cultures. Over 50 years, ARTRI’s hauliers bring together people and goods, boosting the economical progress and the international cooperation. In these circumstances, our participation to the Global Compact Network Romania is a natural step in order to support such a mentality in the social relations, business relations and environmental issues."

Florinel Andrei, Secretary GeneralARTRI este asociaţia naţională garantă pentru Convenţia TIR în România încă din anul 1965. Tot de atunci, ARTRI este membră activă a Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere (IRU), Geneva. Ca persoană juridică de drept privat, non-profit, constituită într-o organizație profesională de interes comunitar, neguvernamentală și independentă, ARTRI sprijină transportatorii rutieri în organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi a oricăror alte activităţi anexe şi conexe sferei transporturilor, care, prin specificul lor, au menirea de a susţine logistic, administrativ, financiar sau sub orice altă formă, activitatea de transport rutier internaţional.
"Florinel-Andrei-Secretar-General-ARTRI-300x200Transporturile rutiere internaționale apropie țări, popoare și culturi. De peste 50 de ani, transportatorii ARTRI fac legatura între oameni și bunuri, impulsionând progresul economic și cooperarea internațională.

În aceste conditii, participarea noastră la Global Compact Network Romania reprezintă un demers firesc de susținere a acestei mentalități în raporturile sociale, de afaceri și cu mediul înconjurător."

Florinel Andrei, Secretar General

 
Daniel Mazilu
www.artri.ro
02.07.2015