OMV Petrom

OMV Petrom
,
OMV Petrom is the largest integrated oil and gas group in South-Eastern Europe, with an annual oil and gas production of approximately 66 mn boe in 2014 and proven oil and gas reserves of approximately 690 mn boe in Romania and Kazakhstan (671 mn boe in Romania).
18 OMV Petrom - Mariana Gheorghe, Director General Executiv"OMV Petrom's participation at the UNGC in 2013 was a normal step taken by a pioneer company in the field of the social responsibility in Romania. The transparency in reporting is essential for the good functioning of the market and, starting 2017, the non-financial reporting will be compulsory at the EU level. We interact on a daily basis with thousands of suppliers that are now committed to social responsibility towards employees, environment and local communities. More than that, as UNGC participants we are in permanent contact with the big players and have access to international examples of good practices. It is a constant learning exercise, but also of our and our partners' education in the spirit of responsibility. Personally, I believe that the economic success on the long-term of a company is offered by it capacity to maximise the active role that it plays in the society, apart from the economic efficiency. Briefly, we must build ourselves the world we dream of, everyday."

Mariana Gheorghe, CEO OMV Petrom

OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze de aproximativ 66 milioane bep în 2014 şi rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 690 milioane de barili echivalent petrol în România şi Kazahstan (671 milioane barili echivalent petrol în România).
18 OMV Petrom - Mariana Gheorghe, Director General Executiv"Aderarea OMV Petrom la UNGC în 2013 a fost un pas firesc pentru o companie pionier și lider în domeniul responsabilității sociale în România. Transparența în raportare este esențială pentru buna funcționare a pieței, iar din 2017 raportarea non-financiară va deveni obligatorie la nivelul UE. Noi interacționam zilnic cu mii de furnizori care acum își asumă un comportament responsabil față de angajați, mediu și comunitățile locale. Mai mult, în calitate de membri UNGC suntem în contact permanent cu marii jucători și avem acces la exemple internaționale de bună practică. Este un exercițiu permanent de învățare, dar și de educare a noastră și a partenerilor noștri în spiritul responsabilității. Personal, cred că succesul economic pe termen lung al unei companii este dat tocmai de capacitatea acesteia de a-și maximiza rolul activ pe care îl are în societate, pe lângă acela de a fi performantă economic. Pe scurt, lumea pe care ne-o dorim trebuie să o construim noi înșine, în fiecare zi."

Mariana Gheorghe, CEO OMV Petrom
Ana Niculescu
15.03.2015
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/27251-OMV-PETROM-S-A-#cop