Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu”

Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu”
The Institute is a public national scientific organisation, focused on fundamental research, financed from the national budget, undergoing practical research financed from public sources and private internal and external sources. The Institute is part of the fundamental research structures of the Romanian Academy and continues the tradition of the economic and social research in Romania, with roots going back a century. The present objectives of the Institute are the result of its mission, adopted in the 1910s.


Institutul este organizaţie ştiinţifică de drept public, de interes naţional, cu vocaţie de cercetare fundamentală, finanţată din bugetul public, care dezvoltă şi cercetări aplicative finanţate din surse publice sau private interne şi externe. Institutul face parte din structurile de cercetare fundamentală ale Academiei Române şi este continuatorul tradiţiei cercetărilor economice şi sociale din România, care are rădăcini de aproape un secol. Obiectivele actuale ale INCE decurg din misiunea pe care şi-a asumat-o în debutul celui de-al X-lea deceniu al secolului XX.
Luminița Chivu
www.ince.ro
15.03.2015