EY Romania

EY Romania
At EY, we are committed to building a better working world — with increased trust and confidence in business, sustainable growth, development of talent in all its forms, and greater collaboration. We want to build a better working world through our own actions and by engaging with like-minded organisations and individuals. This is our purpose — and why we exist as an organisation.
11 EY Romania - Bogdan Ion, Country Managing Partner"Sustainable development of organisations of all kinds are a standard practice today in the global business. It is a trend extending locally, that companies in Romania will benefit from more and more. The coming of UN Global Compact in Romania demonstrates that we reached a critical mass and we have to encourage the whole business community to join the effort of consolidating the sustainability of the Romanian business sector. This will be an advantage for every company seeking a sustainable development, because organisations that manage their social impact and their footprint responsibly will receive a bigger operational efficiency, a better management of resources, but also a repositioning in the relation with the stakeholders, the employees and the partners. EY joined the Global Compact Network Romania as a founding participant, because we believe in the 10 Principles governing this initiative. We wish for other companies in the country to join us, because only in this way we can create that sort of ecosystem that could generate sustainable solutions for the future of Romania."

Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY Romania

La EY, suntem dedicați construirii unei lumi a muncii mai bune – cu mai multă încredere în business, creștere sustenabilă, dezvoltarea talentului în toate formele sale și o colaborare mai intensă. Vrem să construim un mediu de muncă mai bun prin acțiunile noastre și prin colaborarea cu organizații și persoane care gîndesc ca noi. Acesta este scopul nostru și de aceea existăm ca organizație.
11 EY Romania - Bogdan Ion, Country Managing Partner"Dezvoltarea durabilă a organizațiilor de toate felurile reprezintă astăzi o practică standard în business la nivel global. Este o tendință care se extinde şi la nivel local şi pe care companiile din România o vor fructifica din ce în ce mai mult. Extinderea UN Global Compact în România demonstrează că am ajuns la o masă critică şi că trebuie să încurajăm întreaga comunitate de afaceri să se alăture efortului de a consolida sustenabilitatea mediului de business românesc. Acest lucru va fi în avantajul fiecărei companii care urmărește o dezvoltare sustenabilă, întrucât organizațiile care îşi gestionează responsabil impactul social şi de mediu beneficiază de o eficienţă operațională mai mare, de o mai bună administrare a resurselor, dar şi de o repoziționare în relația cu acționarii, angajații şi partenerii. EY s-a alăturat rețelei UN Global Compact România ca membru fondator, întrucât credem în cele 10 principii care guvernează aceasta inițiativă. Dorim să vină alături de noi cât mai multe societăţi comerciale din ţară, pentru că doar astfel vom crea acel ecosistem care poate genera soluții sustenabile pentru viitorul României."

Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY Romania
Oana Gorbanescu
www.ey.com
15.03.2015
EY Romania Communication on Progress 2015