Enel Romania

Enel Romania
Enel is a multinational power company and a leading integrated player in the world’s power and gas markets, with a particular focus on Europe and Latin America. Active on the Romanian market since 2005, Enel is currently the country’s largest private investor in energy, with operations in power distribution and supply as well as renewable energy production. The company has more than 3,100 employees and provides services to 2.7 million customers in three key areas of the country: Muntenia Sud (including Bucharest), Banat and Dobrogea, accounting for one third of Romania’s electricity distribution market.
Georgios-Stassis"The principles of the Global Compact represent the embodiment of Enel’s vision on sustainability: doing business responsibly and exploring opportunities while pursuing the social and economic development of communities. The commitment of the Enel CEO, Francesco Starace, as member of the Board of the Global Compact takes these principles even further, setting ambitious and concrete targets such as ensuring electricity access to 3 million people in Africa, Asia and Latin America by 2020, combating climate change by reinforcing the commitment to achieve carbon neutrality by 2050 and ensuring inclusive, equitable and quality education for 400,000 beneficiaries by 2020. By joining the Global Compact local network, Enel Romania wants to contribute to these goals meaningfully, while also pursuing initiatives based on the particular needs of Romania, tackling energy poverty, promoting social inclusion, improving access to electricity and addressing social issues through technology."

Georgios Stassis – Country Manager Enel Romania

Enel este o companie multinațională din domeniul energiei și un jucător integrat important pe piețele mondiale de energie și combustibil, în special în Europa și America Latină. Activă pe piața românească din 2005, Enel este acum cel mai mare investitor privat din țară în energie, cu operațiuni în distribuția și furnizarea de energie și în producția de energie regenerabilă. Compania are mai mult de 3.100 de angajați și furnizează servicii pentru 2,7 milioane de clienți din trei zone cheie ale țării: Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, adică o treime din piața de distribuție a electricității în România.
Georgios-Stassis"Principiile Global Compact reprezintă concretizarea viziunii Enel despre sustenabilitate: a face afaceri în mod responsabil și a explorara noi oportunități urmărind, în același timp, dezvoltarea socială și economică a comunităților in care compania își desfășoară activitatea. Angajamentul luat de Francesco Starace, CEO-ul Enel, ca membru în Board-ul Global Compact, duce aceste principii mai departe, stabilind obiective ambițioase și concrete cum ar fi: asigurarea accesului la electricitate pentru 3 milioane de oameni din Africa, Asia și America Latină până în 2020, combaterea schimbărilor climatice prin reafirmarea angajamentului de a atinge neutralitatea în ceea ce privește emisiile de carbon până în 2050 și asigurarea educației incluzive, echitabile și de calitate pentru 400.000 de beneficiari până în 2020. Prin participarea la Rețeaua Locală Global Compact, Enel Romania dorește să contribuie la aceste obiective în mod semnificativ și în același timp să implementeze inițiative adaptate nevoilor specifice României: combaterea sărăciei energetice, promovarea incluziunii sociale, îmbunătățirea accesului la electricitate și abordarea problemelor sociale prin tehnologie".

Georgios Stassis – Country Manager Enel Romania
Alina Tudor
www.enel.ro
15.12.2015