Electrica SA

Electrica SA
Electrica is a market leader in electric power distribution and supply of Romania, as well as one of the most important player in energy services branch. Its top position is sustained both by its economic results, and by an experience in the field of almost 120 years.

Electrica Group is operating at national level – organized in three zones for electric power distribution: Transylvania North, Transylvania South, Muntenia North and all over the country for the electric power supply and for maintenance and energy services.

Since July 2014, Electrica is a company with majority private capital, listed on Bucharest and London Stock Exchanges. Electrica is the only Romanian company in electric power distribution and supply of Romania.
IulianaAndronache200x200After the company was listed, Electrica started a real race of major changes in order to adapt to the current evolutions of the business community. Awareness of the need for sustainable development in the Romanian energy sector and the belief that the ten principles of UN Global Compact are essential for it, led us to join the Global Compact Romania Network.

We support the Sustainable Development Goals, assuming the role of a responsible player on the energy market and approaching social involvement as part of our long term strategy. We aim to achieve economic success in an ethical manner, by respecting our employees, the communities in which we operate, the environment and all stakeholders, in general, as set forth in the Electrica’s Code of Ethics and Professional Conduct.”

Iuliana ANDRONACHE, CEO Electrica SA

Electrica este lider pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice. Poziţia de top este susţinută atât de rezultatele economice, cât şi de o experienţă în domeniu ce se întinde pe aproape 120 ani.

Grupul Electrica are o arie de cuprindere naţională - cu organizare în trei zone pentru distribuţia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord şi pe cuprinsul întregii ţări pentru funizarea energiei electrice si pentru întreţinere şi servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din București și Londra. Electrica este singura companie românească din domeniul distribuției și furnizării energiei electrice din România.
"Odată cu listarea companiei, Electrica a pornit într-o adevărată cursă a schimbărilor majore pentru a se adapta IulianaAndronache200x200evoluţiilor actuale ale comunităţii de afaceri. Conştientizarea nevoii de dezvoltare durabilă în sectorul energetic românesc şi convingerea că cele zece principii ale UN Global Compact sunt esenţiale pentru aceasta, ne-au făcut să aderăm la Reţeua Global Compact România.

Susţinem Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă, asumându-ne rolul de jucător responsabil pe piaţa de energie şi abordând implicarea socială ca parte integrantă a strategiei noastre pe termen lung. Ne propunem să atingem succesul economic într-un mod etic, cu respectarea angajaţilor noştri, a comunităților în care activăm, a mediului înconjurător şi a tuturor părţilor interesate/stakeholderilor, în general, astfel cum este stabilit şi prin Codul de etică și conduită profesională al Electrica."

Iuliana ANDRONACHE, CEO Electrica SA
Ioana Andronic, Specialist Relaţii Publice
12.08.2016