Asociația MaiMultVerde

Asociația MaiMultVerde
,
Association of environment protection whose strategic objective is to create an active volunteer community who will make sustainable changes in the environment in Romania. Among other objectives, there are: development of projects with real benefits for the environment, promoting a responsible attitude towards the environment among the general public, creating opportunities for citizens, companies and government to be able to work together in order to solve the environment problems, promoting positive policies for the environment.
03 Asociatia MaiMultVerde - Doru Mitrana, Director"Protecting the environment is a noble mission. But if we place it in the context - alongside with human rights, labour rights and anti-corruption, the other issues of the UN Global Compact, it acquires new characteristics and more power. Because too many times the looting of the human capital is done by violating some fundamental rights or corruption. The efforts of MaiMultVerde of developing the culture of volunteering and environment responsibility have more chances to succeed when supported by strong organisations, already set on the course of social responsibility and sustainable development, such as the members of Global Compact Network Romania."

Doru Mitrana, Director

Asociație de protecție a mediului având ca obiectiv strategic crearea unei comunități active de voluntari care să producă schimbări durabile în mediul din România. Printre obiective: dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii reale mediului, promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediu la nivelul publicului larg, crearea de oportunităţi pentru cetăţeni, companii şi autorităţi, care să le permită să lucreze împreună în vederea rezolvării problemelor de mediu, promovarea unor politici publice favorabile mediului.
03 Asociatia MaiMultVerde - Doru Mitrana, Director"Protecţia mediului este o misiune nobilă. Pusă, însă, în context - alături de apărarea drepturilor omului, respectarea drepturilor celor care lucrează şi de anti-corupţie, celelalte teme ale Pactului Global al Naţiunilor Unite - ea capătă noi valenţe şi o forţă sporită. Pentru că de prea multe ori devalizarea capitalului natural se face prin încălcarea unor drepturi fundamentale sau prin acte de corupţie. Eforturile MaiMultVerde de dezvoltare a culturii voluntariatului şi responsabilităţii pentru mediu în România au şanse mult mai mari de reuşită atunci când au sprijinul unor organizaţii puternice, înscrise deja pe drumul responsabilităţii sociale şi dezvoltării durabile, precum membrii Global Compact Network România."

Doru Mitrana, Director
Doru Mitrana
15.03.2015