Alro S.A. (Vimetco)

Alro S.A. (Vimetco)
Producing 288,000 metric tonnes of primary aluminium in 2008, Alro is the largest aluminium smelter in Central and Eastern Europe (excluding CIS). Alro is today one of Romania’s largest companies with an important contribution to the local and national economic development. The company is part of the international industrial and investment group Vimetco NV, which operates in the aluminium industry. Alro’s shares are traded on the Bucharest Stock Exchange.
02 Alro S.A. - Marian Nastase, Presedinte Consiliu de AdministratieAlro is convinced that the force is based on relations with suppliers and customers, as well as on the commitments made towards the employees and the local community where the business operates. This philosophy translates into a continuos program of promoting safety among the employees, of maintaining transparent relations with business partners, but also of reducing the impact that its activities has on the environment.

The company collaborates with the local community, in order to identify the areas where the community needs support. Thus, Alro involves actively in its life, through corporate responsibility programs, from rebuilding houses destroyed in natural disasters to education and health programs.

Marian Năstase, CEO of Alro SA

Cu o producţie de 288.000 de tone metrice de aluminiu primar în 2008, Alro SA este cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală şi de Est (exceptând Rusia). Alro SA reprezintă astăzi una dintre cele mai mari companii din România, având o contribuţie importantă la dezvoltarea economiei locale şi naţionale. Compania este parte a grupului de investiții internațional Vimetco NV, care operează în industria aluminiului. Acțiunile Alro sunt tranzacționate la Bursa din București.
02 Alro S.A. - Marian Nastase, Presedinte Consiliu de AdministratieAlro are convingerea că forţa sa se bazează pe legăturile cu furnizorii şi clienţii, precum şi pe angajamentele pe care şi le-a asumat în faţa angajaţilor şi a comunităţii locale în care îşi desfăşoară activitatea. Această filozofie se traduce într-un program continuu de promovare a siguranţei în rândul angajaţilor, de întreţinere a unor relaţii transparente cu partenerii de afaceri, dar şi de reducere a impactului pe care activităţile sale îl au asupra mediului înconjurător.

Compania colaborează cu comunitatea locală, pentru a identifica zonele în care aceasta are nevoie de sprijin. Astfel, Alro se implică activ în viaţa acesteia, prin programe de responsabilitate corporativă, de la reconstruirea caselor distruse în urma dezastrelor naturale, prin programe de educaţie şi de sănătate.

Marian Năstase, Președintele Consiliului de Administrație al Alro SA
Alina Rușanu
www.alro.ro
15.03.2015
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/54281-SC-Alro-SA#cop