Obiectivul Global nr. 5: Egalitate de gen

Iată câteva dintre ținte:

  • Global Goals - 5-GenderEliminarea tuturor formelor de discriminare a fetelor și femeilor din întreaga lume;
  • Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor în sferele publică și privată, inclusiv traficul de ființe umane și alte tipuri de exploatare;
  • Asigurarea participării totale a femeilor și a șanselor egale în poziții de conducere, la toate nivelurile de luare a deciziilor din viața politică, economică și publică;
  • Consolidarea folosirii tehnologiei, mai ales a tehnologiilor informației și comunicării, pentru a le oferi șansa femeilor abilități;
  • Adoptarea și consolidarea politicilor sănătoase și a legislației executorii pentru promovarea egalității de gen și oferirea de abilități femeilor la toate nivelurile.

Ce înseamnă pentru România

Global Goals - 5-Gender-Paloma-FaithEgalitatea între femei și bărbați și este unul dintre obiectivele Uniunii Europene. De-a lungul timpului, legislația, jurisprudența și modificările aduse tratatelor au contribuit la consolidarea acestui principiu și la implementarea sa în UE. Parlamentul European a fost dintotdeauna un apărător fervent al principiului egalității dintre bărbați și femei. Analizându-se stadiul armonizării legislaţiei române cu acquis-ul comunitar în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, se poate afirma ca legislaţia română acoperă prevederile fundamentale ale legislaţiei comunitare, reglementările acesteia fiind transpuse în mare parte în legislaţia natională prin acte normative care permit respectarea drepturilor persoanelor.

România are o strategie naţională pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, care îşi propune să răspundă prin măsuri şi activităţi concrete situaţiilor problematice care au fost identificate de-a lungul timpului pe anumite direcţii de intervenţie specifice, precum: educaţia, piaţa muncii, viaţa socială, roluri şi stereotipuri de gen, participarea la procesul de luare a deciziilor. Strategia a fost elaborată în contextul menţinerii în societatea românească a discriminării pe criteriu de sex în societate şi a diferenţelor între sexe în ceea ce priveşte accesul, participarea şi implicarea pe piaţa muncii, la nivelul vieţii sociale, politice, economice şi culturale.

Ce poți face

Ca persoană, poți deveni cetățean global și poți acționa online și offline (vezi detalii)!

Dacă ai o companie, alătură-te rețelei Global Compact Network Romania (GCNR) și devino mai responsabil (vezi detalii)! Ca parte a GCNR, vei înțelege mai bine obiectivele, vei fi ajutat să le implementezi în afacerea ta și vei împărtăși experiențele cu ceilalți participanți la rețea.


Despre Obictivele Globale

Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (Sustainable Development Goals – SDG) elaborate de Organizația Națiunilor Unite au fost aprobate de cei 193 de șefi ai statelor membre ONU, prezenți la summit-ul organizat de UN Global Compact la New York, în perioada 25-27 septembrie. Cele 17 objective propuse comunității internationale pentru următorii 15 ani vizează eradicarea sărăciei extreme,  lupta împotriva inechității și injustiției și protejarea planetei. Obiectivele au, prin natura lor, un caracter global, dar atingerea lor depinde de succesul implementării la nivel local și național, unde este de așteptat să declanșeze o reacție în lanț atât în mediul de afaceri cât și la nivelul sectorului politico-administrativ.

România acordă o importanță deosebită evenimentului, fiind reprezentată, pentru prima dată în ultimul deceniu, la cel mai înalt nivel, de către președintele Klaus Iohannis.

Citiți mai mult despre Obictivele Globale

Noutăți


Companiile producătoare de tutun vor fi eliminate din rețeaua UN Global Compact
Companiile participante a căror activitate implică fabricarea sau producerea de produse din tutun vor fi eliminate de la data de 15 octombrie 2017, anunță United Nation Global Compact ca urmare a actualizării politicii de integritate. Citește mai mult...

Global Compact Network România își schimbă Comitetul Director. Costinela Drăgan devine noul președinte.
Începând cu luna iulie 2017, Costinela Drăgan, Sustainability&Communications Manager al KMG International (Grupul Rompetrol), devine noul președinte al Global Compact Network România (GCNRo), cea mai importantă inițiativă de dezvoltare durabilă din România. Citește mai mult...

România are de recuperat un deficit istoric de absolvenţi de învăţământ superior
Ponderea absolvenţilor de învăţământ superior în totalul populaţiei active este (în 2016), în România, cea mai scăzută din Uniunea Europeană: 15,1%, în timp ce media UE este de 27,2%, se arată în cel mai recent infografic publicat de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România. Citește mai mult...

Ești tu următorul pionier SDG?
UN Global Compact a început căutarea de noi pionieri în rândul liderilor de afaceri care iau măsuri pentru a susține Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG). Citește mai mult...

UN Global Compact lansează Instrumentul de Analiză a Diferenței de Gen
UN Global Compact a lansat Instrumentul de Analiză a Diferenței de Gen, o platformă online care ajută companiile să identifice punctele forte, lacunele și oportunitățile de îmbunătățire a egalității de gen și abilitarea femeilor la locul de muncă, în cadrul piețelor economice și a comunităților pe care le deservesc. Citește mai mult...