Obiectivul Global nr. 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

Finanţe

  • Global Goal 17Să consolideze mobilizarea resurselor interne, inclusiv prin sprijin internațional pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a îmbunătăți capacitatea internă de impozitare și de colectare a altor venituri
  • Mobilizarea resurselor financiare suplimentare pentru țările în curs de dezvoltare din mai multe surse
  • Să se adopte și să se implementeze regimuri de promovare a investițiilor pentru țările cel mai puțin dezvoltate

Tehnologie

  • Sporirea cooperărilor regionale și internaționale pe axele nord-sud, sud-sud și triunghiular, a accesului la știință, tehnologie și inovare, precum și sporirea schimbului de cunoștințe în condiții convenite de comun acord, inclusiv printr-o mai bună coordonare între mecanismele existente, îndeosebi la nivelul Organizației Națiunilor Unite și printr-un mecanism de facilitare a tehnologiei la nivel mondial
  • DanielCraig_goal17Să promoveze dezvoltarea, transferul, diseminarea și difuzarea tehnologiilor prietenoase cu mediul pentru țările în curs de dezvoltare în condiții avantajoase, inclusiv în condiții concesionale și preferențiale, astfel cum s-a stabilit de comun acord

Comerț

  • Să se promoveze un sistem comercial multilateral universal, bazate pe reguli, deschis, nediscriminatoriu și echitabil în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv prin încheierea negocierilor în cadrul Agendei de Dezvoltare Doha
  • Creșterea semnificativă a exporturilor țărilor în curs de dezvoltare, în special în vederea dublării cotei exporturilor globale din țările cel mai puțin dezvoltate până în 2020

Obiective sistemice

Politică și coerență instituțională
Sporirea stabilității macroeconomice la nivel mondial, inclusiv prin coordonarea politicilor și o coerență a politicilor

Parteneriate între mai mulți acționari
Consolidarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă, completată de parteneriate cu multipli acționari care să mobilizeze și să împărtășească cunoștințe, expertiză, tehnologii și resurse financiare pentru a sprijini realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate țările, în special în țările în curs de dezvoltare

Date, monitorizare și responsabilitate
Până în 2020 se va întări sprijinul pentru consolidarea capacității țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv pentru țările cel mai puțin dezvoltate și ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare, pentru a crește în mod semnificativ disponibilitatea datelor de înaltă calitate, în timp util și fiabile, clasificate după venit, sex, vârstă, rasă, etnie, statut migrator, dizabilitate, localizare geografică și alte caracteristici relevante în context național

Ce poți face

Ca persoană, poți deveni cetățean global și poți acționa online și offline (vezi detalii)!

Dacă ai o companie, alătură-te rețelei Global Compact Network Romania (GCNR) și devino mai responsabil (vezi detalii)! Ca parte a GCNR, vei înțelege mai bine obiectivele, vei fi ajutat să le implementezi în afacerea ta și vei împărtăși experiențele cu ceilalți participanți la rețea.


Despre Obictivele Globale

Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (Sustainable Development Goals – SDG) elaborate de Organizația Națiunilor Unite au fost aprobate de cei 193 de șefi ai statelor membre ONU, prezenți la summit-ul organizat de UN Global Compact la New York, în perioada 25-27 septembrie. Cele 17 objective propuse comunității internationale pentru următorii 15 ani vizează eradicarea sărăciei extreme,  lupta împotriva inechității și injustiției și protejarea planetei. Obiectivele au, prin natura lor, un caracter global, dar atingerea lor depinde de succesul implementării la nivel local și național, unde este de așteptat să declanșeze o reacție în lanț atât în mediul de afaceri cât și la nivelul sectorului politico-administrativ.

România acordă o importanță deosebită evenimentului, fiind reprezentată, pentru prima dată în ultimul deceniu, la cel mai înalt nivel, de către președintele Klaus Iohannis.

Citiți mai mult despre Obictivele Globale

Noutăți


Companiile producătoare de tutun vor fi eliminate din rețeaua UN Global Compact
Companiile participante a căror activitate implică fabricarea sau producerea de produse din tutun vor fi eliminate de la data de 15 octombrie 2017, anunță United Nation Global Compact ca urmare a actualizării politicii de integritate. Citește mai mult...

Global Compact Network România își schimbă Comitetul Director. Costinela Drăgan devine noul președinte.
Începând cu luna iulie 2017, Costinela Drăgan, Sustainability&Communications Manager al KMG International (Grupul Rompetrol), devine noul președinte al Global Compact Network România (GCNRo), cea mai importantă inițiativă de dezvoltare durabilă din România. Citește mai mult...

România are de recuperat un deficit istoric de absolvenţi de învăţământ superior
Ponderea absolvenţilor de învăţământ superior în totalul populaţiei active este (în 2016), în România, cea mai scăzută din Uniunea Europeană: 15,1%, în timp ce media UE este de 27,2%, se arată în cel mai recent infografic publicat de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România. Citește mai mult...

Ești tu următorul pionier SDG?
UN Global Compact a început căutarea de noi pionieri în rândul liderilor de afaceri care iau măsuri pentru a susține Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG). Citește mai mult...

UN Global Compact lansează Instrumentul de Analiză a Diferenței de Gen
UN Global Compact a lansat Instrumentul de Analiză a Diferenței de Gen, o platformă online care ajută companiile să identifice punctele forte, lacunele și oportunitățile de îmbunătățire a egalității de gen și abilitarea femeilor la locul de muncă, în cadrul piețelor economice și a comunităților pe care le deservesc. Citește mai mult...